top of page
maruchiu-logo.png

Giới thiệu công ty

Tên thương mại 

 

Địa chỉ

Số điện thoại

 

Số Fax

 

Ban quản trị

 

 

Ngày thành lập

Vốn điều lệ

 

Ngân hàng giao dịch

 

Hoạt động kinh doanh

Cửa hàng

Công ty liên quan

MARUCHIU Co., Ltd.

 

Số bưu điện:231-0011 - Tầng 2 toà nhà Kanagawa Jukukan, số 1-1

phố Ota, quận Naka, thành phố Yokohama

 

045-306-6714

 

045-306-6715

 

Giám đốc điều hành

      Sobata Koichi

Ủy viên hội đồng quản trị

      Sakaguchi Hiroki

Ủy viên hội đồng quản trị

      Shibuya Yuji

 

Ngày 1 tháng 3 năm Bình Thành 31 (năm 2019)

 

9,900,000 yên ( khoảng 1,980,000,000 VND)

 

Ngân hàng Mizuho  chi nhánh Yokohama

Sản xuất và buôn bán giày, dép

Sản xuất và phân phối sỉ hàng OEM về giày, dép

Sản xuất và buôn bán các loại hàng tạp hóa

Sản xuất và phân phối sỉ hàng OEM về các loại hàng tạp hóa

Buôn bán thực phẩm dành cho trẻ em

Xây dựng kế hoạch sản xuất và phân phối sỉ hàng OEM về thực phẩm dành cho trẻ em

Buôn bán các dụng cụ để làm đồ DIY

Xây dựng kế hoạch sản xuất và phân phối sỉ hàng OEM về các dụng cụ làm đồ DIY

Xây dựng kế hoạch sản xuất và phân phối sỉ các loại sản phẩm gốc

Xây dựng kế hoạch sản xuất và phân phối sỉ các sản phẩm liên quan đến các nhân vật hoạt hình

Đại lý

Cửa hàng chuyên dụng về giày

Cửa hàng tạp hóa chuyên dụng

Chuỗi cửa hàng lớn

PiCa Co., Ltd.

Shibuya Rex Co., Ltd.

bottom of page